TẶNG 1 VALI DU LỊCH CAO CẤP<br> KHI MUA 5 LON ENSURE GOLD 850G

TẶNG 1 VALI DU LỊCH CAO CẤP
KHI MUA 5 LON ENSURE GOLD 850G

Từ 01/08/2022 đến 15/09/2022
- Chương trình diễn ra tại các cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
TẶNG 2 GÓI ENSURE GOLD 60,6G<br> KHI MuA 1 LON ENSURE GOLD 850G

TẶNG 2 GÓI ENSURE GOLD 60,6G
KHI MuA 1 LON ENSURE GOLD 850G

Từ 20/07/2022 đến 31/08/2020
- Chương trình diễn ra tại các siêu thị, cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott và kênh thương mại điện tử.
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
TẶNG 1 GÓI ENSURE GOLD 60,6G<br> KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 400G

TẶNG 1 GÓI ENSURE GOLD 60,6G
KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 400G

Từ 01/08/2022 đến 15/09/2022
- Chương trình diễn ra tại các siêu thị, cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott và kênh thương mại điện tử.
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
BỘ QUÀ TẶNG SỨC KHỎE<br> GỒM 5 CHAI ENSURE DẠNG LỎNG <br>HƯƠNG VANI 237ML

BỘ QUÀ TẶNG SỨC KHỎE
GỒM 5 CHAI ENSURE DẠNG LỎNG
HƯƠNG VANI 237ML

Từ 01/08/2022 đến 31/08/2022
- Chương trình diễn ra tại các cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott.
- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
ENS-C-518-21