TẶNG NGAY 1 VALI CAO CẤP <br>KHI MUA 5  LON ENSURE GOLD 850G

TẶNG NGAY 1 VALI CAO CẤP
KHI MUA 5 LON ENSURE GOLD 850G


Từ 15/11/2022 đến 31/01/2023
Chương trình Khuyến mãi diễn ra tại các cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
TẶNG NGAY 1 GÓI DÙNG THỬ 60,6G<br> KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 400G

TẶNG NGAY 1 GÓI DÙNG THỬ 60,6G
KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 400G


Từ 15/11/2022 đến 31/01/2023
Chương trình Khuyến mãi diễn ra tại các siêu thị, cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc và kênh thương mại điện tử
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
TẶNG NGAY 2 GÓI DÙNG THỬ 60,6G <br>KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 850G

TẶNG NGAY 2 GÓI DÙNG THỬ 60,6G
KHI MUA 1 LON ENSURE GOLD 850G


Từ 15/11/2022 đến 31/01/2023
Chương trình diễn ra tại các siêu thị, cửa hàng có bán Ensure trên toàn quốc có nhân viên Abbott và kênh thương mại điện tử.
Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.
ENS-C-518-21