Ensure Gold chứa HMB và Đạm chất lượng cao,
38 dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe.
HMB và Đạm chất lượng cao giúp tái tạo và bảo vệ
khối cơ, cùng 12 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng.
Ensure Gold - Tăng cường sức khỏe trong 8 tuần.
Ensure Gold Hương Vani Ensure Gold Hương Vani Ít Ngọt Ensure Gold Hương Lúa Mạch Ensure Gold Hương Cà Phê
HMB và Đạm thực vật chất lượng cao:
ngăn ngừa mất cơ và xây dựng khối cơ.
38 dưỡng chất tăng cường sức khỏe.
12 dưỡng chất hỗ trợ đề kháng.
Ensure Gold Vigor mới chai uống liền tiện dụng là công
thức dinh dưỡng đột phá, tiên phong bổ sung dưỡng
chất đặc biệt HMB, kết hợp cùng đạm chất lượng cao,
giúp bảo vệ và tái tạo khối cơ. Với công thức dinh dưỡng
đầy đủ và cân đối gồm 28 vitamin và khoáng chất thiết
yếu, Ensure Gold được chứng minh lâm sàng giúp
tăng cường sức khỏe trong 8 tuần.
Ensure là món quà ý nghĩa trao tặng cho
người thân yêu, thay cho lời chúc sức khỏe để
tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.
Công thức chuyên biệt bệnh lý với đạm thủy phân
và chất béo triglycerid chuỗi trung bình (MCT)
giúp bảo đảm nhu cầu đạm và năng lượng ở
bệnh nhân kém dung nạp tiêu hóa.
ENS-C-518-21