CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN, HỒI PHỤC SỨC KHỎECHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG TOÀN DIỆN, HỒI PHỤC SỨC KHỎE

Quyền lợi đặc biệt cho thành viên
khi mua hàng tại những cửa hàng
có áp dụng chương trình

Chỉ áp dụng cho lần mua hàng đầu tiên.

Sản phẩm Ensure

ENS-C-450-23

Công Cụ Tính Toán Hiệu Quả

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Bạn vui lòng cung cấp chính xác các thông tin dưới đây để nhận
được ưu đãi và các tư vấn dinh dưỡng phù hợp từ chương trình nhé!

Ưu đãi mua hàng khi đăng ký tham gia chương trình

Ensure Gold

Ensure gold cải tiến mới

giảm 38.000 vnđ

Ensure Gold Green Health

Ensure gold green health

giảm 37.000 vnđ

Ensure Plus Advance

Ensure PLUS ADVANCE

giảm 40.000 vnđ

Glucerna

Glucerna

giảm 33.000 vnđ

Vital

vital 1.5kcal

giảm 40.000 vnđ

ENS-C-450-23